O B V E S T I L O o pričetku redne vadbe v NOVEM MESTU

Vse članice in člane našega društva iz  Občine Novo mesto, Dolenjske Toplice, Straža, Mirna Peč, Trebnje in Mirna z velikim zadovoljstvom obveščamo, da se v torek, 20.2.2018 prične redna vadba v Novem mestu.

Vadba bo potekala v prostorih novo urejene telovadnice v sklopu fizioterapije ZDRAVSTVENEGA DOMA NOVO MESTO (Kandijska cesta 4, Novo mesto) in sicer:

  • vsak torek  od 18.30h do 19.30 h in
  • vsak četrtek  od 18.30h do 19.30h

Vadbo bo vodila naša usposobljena vaditeljica Jerca Fajdiga.

Na prvi vadbi bo prisoten tudi Branko Bon, vodja aktiva vaditeljev, ki vam bo na voljo za strokovne napotke in priporočila glede vadbe.

Vadbo v Novem mestu še posebej priporočamo članom, ki se zaradi oddaljenosti niste mogli udeleževati vadbe v Šmarjeških Toplicah. Tisti, ki obiskujete vadbo v Šmarjeških Toplicah se po lastni presoji odločite ali boste ostali v Šmarjeških Toplicah ali se pridružili novi telovadni skupini v Novem mestu.

Dodatne informacije dobite na 041 635 285 Jože Peterlin.

Priporočamo, da se vadbe udeležujete v čim večjem številu ter tudi tako poskrbite za vaše zdravje, boljše počutje in druženje.