V Novem mestu smo v februarju 2015 ustanovili Društvo koronarnih bolnikov Dolenjske in Bele krajine. Podobna društva delujejo v Sloveniji delujejo že 30 in več let. Mi smo med zadnjimi regijami, ki nam je to uspelo. Društvo deluje na prostovoljni osnovi in je zelo odvisna od aktivnosti in zagnanosti članstva. Naše društvo je na začetku delovanja, zato potrebujemo članstvo, ki bo sodelovalo pri sestavi programa in prostovoljce, ki so se pripravljeni angažirati v skupno dobro. To ni klasično društvo. Je društvo, ki nas ob druženju uči premagovati tegobe koronarnih bolezni in rizičnim skupinam pomaga zmanjševati rizike. Veliko lažje je to početi skupaj, kot vsak sam doma.

Namen društva je izvajanje programa vseživljenjske rehabilitacije koronarnih bolnikov in sekundarna preventiva visoko rizičnih oseb za srčno-žilne bolezni. Društvo koronarnih bolnikov Dolenjske in Bele krajine je prostovoljno, dobrodelno, humanitarno in nepridobitno združenje koronarnih bolnikov, njihovih svojcev ter drugih oseb, ki se združujejo zaradi preprečevanja koronarnih bolezni, organiziranja aktivnosti pri zdravljenju in rehabilitaciji koronarnih bolnikov, za ohranjanje in izboljšanje kakovosti njihovega življenja, druženju in izmenjavi izkušenj ter osveščanja ljudi za zdrav način življenja.

Dejavnost društva je zdravstveno-preventivnega, humanitarnega in socialnega značaja. Zdravstveno preventivna dejavnost temelji na strokovno dognanih in splošno sprejetih sodobnih načelih preprečevanja srčno žilnih obolenj, rehabilitacije srčnih bolnikov in nadaljevalne rehabilitacije, začete v bolnišnici, zdravilišču oz. ambulantne rehabilitacije in vzdrževanja zdravega načina življenja. Humanitarna in socialna dejavnost temeljita na načelih prostovoljstva, družabništva, skrbi za dobre medčloveške odnose, samopomoči in dobrih delih. Vseživljenjska rehabilitacijo koronarnih bolnikov se izvaja po priporočilih kardiološke stroke in ob pomoči strokovno usposobljenih članov ter sodelavcev društva. Pri društvu deluje strokovni svet, v katerega so vključeni kardiologi, fizioterapevti in ostalo strokovno osebje , ki oblikuje strokovne smernice za program društva. Program društva je v celoti prilagojen našemu zdravstvenemu stanju, telesni zmogljivosti in starosti članov, zato je namenjen vsem generacijam.

Statut društva

Stutut Društva koronarnih bolnikov Dolenjske in Bele krajine