Redni letni Občni zbor članov društva, 23.3. 2022, ob 18.00 uri v srednji predavalnici Višje strokovne šole

V skladu z 19. členom Pravil Društva koronarnih bolnikov Dolenjske in Bele krajine upravni odbor sklicujem

redni letni Občni zbor članov društva,

ki bo v sredo, 23.3. 2022, ob 18.00 uri v srednji predavalnici Višje strokovne šole

na Šolskem centru Novo mesto, Šegova ulica 112.

Za Občni zbor članov društva predlagamo naslednji dnevni red:

 1. Izvolitev organov občnega zbora:
 • Delovnega predsedstva
 • Verifikacijske komisije
 • Zapisnikarja
 • Overiteljev zapisnika
 1. Obravnava in sprejem Zapisnika Upravnega odbora društva št.3 , z dne 12.2.2020 v delu, ki se nanaša na potrditev poročil za leto 2019 in Plana dela in finančnega plana za 2020 ter št.4 z dne 3.2021 v delu, ki se nanaša na potrditev poročil za leto 2020  in plana dela in finančnega plana 2021.
 2. Obravnava in potrditev Poročil o delu v letu 2021
 • Poročilo Upravnega odbora
 • Poročilo o finančnem poslovanju
 • Poročilo Nadzornega odbora
 1. Obravnava in sprejem Programa dela in Finančnega načrta za leto 2022
 2. Sprejem sklepa o višini članarine in o višini prispevka za vadbo
 3. Razno
  • Članarina 2022
  • Prispevek za vadbo 2022
  • Ostalo

Gradivo za skupščino bo članom na željo poslano na elektronsko pošto, sicer pa bo vsem  na vpogled v pisni obliki na Občnem zboru članov.

Pod točko 6.1 dnevnega reda se predlaga, da članarina za leto 2022 ostane 10,00 EUR.

Pod točko 6.2. dnevnega reda: mesečni prispevek za vadbo članov  ostane v letu 2022 nespremenjen in znaša 10,00 EUR.

Prispevek za vadbo  za nečlane društva je 20,00 EUR na mesec.

Predsednica

Martinka Picelj l .r.