Skupščina društva bo 10. 3. 2016 ob 18.uri v Termah Šmarješke Toplice

V skladu z 19. členom Pravil Društva koronarnih bolnikov Dolenjske in Bele krajine upravni odbor sklicuje redno skupščino društva, ki bo v četrtek, 10.3.2016 ob 18.00 uri v Beli dvorani zdravilišča Šmarješke Toplice.

Za skupščino predlagamo naslednji dnevni red:
1.Izvolitev organov skupščine
2.Obravnava in potrditev poročila o delu:
•Upravnega odbora
•Nadzornega odbora
1.Obravnava in sprejem Programa dela in Finančnega načrta za leto 2016
2.Razno

Pod točko 2 dnevnega reda. bodo podana ustna poročila.

Pod točko 3 dnevnega reda bo gradivo razdeljeno na skupščini.

Vljudno vabljeni.

Predsednik

Bojan Fink l.r.

Slika_5