Vabilo na predavanje in predstavitev novega kateterskega laboratorija

Vabimo vas na letošnje uvodno skupno predavanje, ki bo

v sredo, 10. januarja 2018, ob 17. uri v veliki predavalnici Višje strokovne šole

na Šolskem centru Novo mesto, Šegova ulica 112.

Skupaj bomo prisluhnili dvema predavanjema in sicer

  • prim. Iztoka Gradecki-ja, dr. med.  Koronografija – kaj mora o tem vedeti bolnik ter
  • mag. Borisa Krajačič-a, dr. med. Pomen in vrste telesne vadbe za koronarne bolnike.

V uvodu srečanja nam bo direktorica Splošne bolnišnice Novo mesto dr. Milena Kramar Zupan predstavila za vse nas zelo pomembno novo pridobitev v Splošni bolnišnici Novo mesto – sodoben angiografski – katetrski laboratorij.

Po predavanjih pa vam bodo vaditelji rehabilitacijske vadbe društva koronarnih bolnikov na voljo za osebo svetovanje o vrsti in možnostih vadbe ter za izračun primernih obremenitev med vadbo.