Zaživela vadbena skupina v Metliki

V začetku novembra je v Metliki pričela z vadbo nova skupina koronarnih bolnikov. Na prvi vadbi jih je bilo 9, na drugi, dva dni kasneje, 7 in na tretji, 15.11. že 12 . Vaditeljici Daši Orlič gre vodenje vadbe »lepo od rok in nog «, kot je zapisal strokovni vodja našega društva dr. Boris Krajačič, ki začetke vadbe v Beli krajini skrbno spremlja.

Skupina je sicer po zdravstveni plati nezahtevna, pričakujemo pa včlanitve resnejših srčnih bolnikov, ki jih bomo organizirali v novo skupino.

Ker so vadeči izrazili željo po zamenjavi petkovega termina za kateri drug dan v tednu, v vrtcu pa razpoložljivega termina ni več, smo se za nov termin ob ponedeljkih dogovorili z ravnateljico OŠ Metlika ga. Željko Janjac. Vadba tako ob ponedeljkih od 18.00 do  19.00 ure poteka v plesni dvorani osnovne šole, ob sredah pa med 17.00 in 18.00 v telovadnici vrtca.