PRIJAVNICA

DRUŠTVO KORONARNIH BOLNIKOV DOLENJSKE IN BELE KRAJINE

Ime in priimek:

Rojstni podatki:

Naslov, poštna številka, kraj:

Elektronski naslov:

Telefonska številka/GSM:

Interesna področja (vadbene skupine,zdravstveno izobraževanje, druženja članstva (izleti, družabna srečanja…))

Potrjujem sodelovanje ter vključitev v društvo

Izjavljamo, da bomo pridobljene podatke uporabili samo za potrebe društva. Hvala za sodelovanje in vključitev v društvo.