Organi društva

Upravni odbor : Martinka Picelj, Jože Peterlin, Brane Bon, Jože Strnad, Alenka Babič, Dragutin Ladešič, Brigita Ulčnik

 • Predsednica društva in predsednica upravnega odbora: Martinka Picelj
 • Podpredsednik društva in podpredsednik upravnega odbora: Jože Peterlin
 • Vodja vaditeljev: Brane Bon
 • Nadzorni odbor: Boris Zajc, Barbara Kastevc, Jure Stegnar

DSC_1992

 

PROGRAM DELA ZA LETO 2022

PROGRAM DRUŠTVA OBSEGA:

 1. Gibalne dejavnosti v vadbenih skupinah
 2. Zdravstveno izobraževan
 3. Druženje članov ( pohodi, izleti…)

Operativni program dela:

 1. Informiranje koronarnih bolnikov o društvu, programu dela in pridobivanje novih članov – tisk zloženke, objave v medijih

Nosilec: upravni odbor Rok: stalna naloga

Cilj: 225 članov od tega 120 vadečih ob zaključku leta

Lokacija Obstoječe število članov 31.12.2021 Načrtovano število članov 31.12.2022 Načrtovani prirast
Novo mesto 60 85 25
Šmarješke Toplice 23 35 12
Metlika 25 30 5
Črnomelj 16 25 9
Trebnje 16 20 4
Šentjernej 13 20 7
Dolenjske Toplice 3 15 12
Žužemberk 0 15 15
SKUPAJ 156 245 89

 

 • Vadbene skupine

 

Lokacija Obstoječe število vadečih 31.12.2021 Načrtovano število vadečih 31.12.2022 Načrtovani prirast
Novo mesto 18 40 22
Šmarješke Toplice 10 20 10
Metlika 8 15 7
Črnomelj 8 15 7
Trebnje 6 15 9
Šentjernej 9 15 6
Dolenjske Toplice 0 15 15
Žužemberk 0 15 15
SKUPAJ 59 150 91

 

Vadbene skupine:

Šmarješke Toplice – Terme KRKA – prostori fitnesa: ponedeljek, četrtek lažja skupina : od 15.30 do 16.30

težja             : od 16.30 do 17.30

Novo mesto Športna dvorana Marof – torek, četrtek od 18.30 do 19.30 Metlika – vrtec – sreda od 19.00 do 20.00 in

Četrtek od 17.00 – 18.00

Črnomelj Zdravstveni dom: torek od 18.30 do 19.30 in

četrtek od 19.30 do 20.30

Trebnje Telovadnica CIK: ponedeljek od 17.30 do 18.30 in

Sreda od 19.30 do 20.30

Šentjernej – Kobra Team d.o.o.: ponedeljek in četrtek od 16.00 do 17.00

 

Termini vadb novoustanovljenih vadbenih skupin bodo definiran naknadno.

Ustanovitev novih vadbenih skupin:

Ustanovijo se tri nove vadbene skupine: Dolenjske Toplice, Žužemberk in Novo mesto 2

Nosilec: Upravni odbor Rok: jesen 2022

 • Usposabljanje vaditeljev

V sodelovanju z Zvezo koronarnih društev in klubov Slovenije se usposobi dodatne 3 vaditelje in izvede obnovitveno izobraževanje obstoječih vaditeljev.

 1. Program predavanj za leto 2022:
 • Žensko srce, mag. Borisa Krajačiča dr.med.
 • Antitromotična zdravila, as.mag. Sabina Jakše Hren dr.med.
 • Bolezni srčnih zaklopk, mag. Boris Krajačič dr.med.
 • Delavnica o zdravi prehrani srčnih bolnikov Nosilec: Strokovni svet in Upravni odbor
 1. Plan pohodov, izletov in družabnih srečanj članov

 

 • Pohodi z družabnim srečanjem3.2022 Novo mesto

30.4.2022 Šentjernej – Pleterje 28.5.2022 Črnomelj

1.10.2022 Dolenjske Toplice – Cvinger

29.10.2022 Po poteh arheološke dediščine in kostanjev piknik Šmarješke Toplice

26.11.2022 Žužemberk

 • Piknik ob zaključku pomladnega dela vadbe 6.2022 Šmarješke Toplice

5.3 .Prednovoletno srečanje, Novo mesto, 28.12.2022

Novo mesto, marec 2022                                                                          Predsednica društva: Martinka Picelj l.r.

 

POROČILO O DELU V LETU 2021

1.   Rehabilitacijska vadba

Društvo je v letu 2021 izpolnjevalo temeljne naloge iz svojega  načrta – organiziralo je redno  rehabilitacijsko vadbo za svoje člane in sicer dosledno dvakrat tedensko. Vadba je potekala v sedmih vadbenih skupinah in sicer Šmarješke Toplice 1 in 2, Novo mesto, Metlika, Črnomelj, Trebnje in Šentjernej. Skupno število članov per 31.12.2021 je bilo 156 od tega vadečih članov 59 oziroma 38 % . Delež vadečih članov se je iz 53 % v letu 2020  znižal na 38 %  oziroma iz je padel iz 81 na 59 članov. Zmanjšanje števila vadečih članov je posledica okrnjene vadbe zaradi ukrepov za preprečevanje širitve virusa Covid 19, odpovedi vadbe zaradi samozaščitnega ravnanja predvsem starejših članov, kot tudi zahtevanega PCT pogoja vadečih članov. Do sedaj v vsem času epidemije Covid 19 nismo beležili okužbe v okviru vadbenih skupin.

Celotnega programa vadbe žal ni bilo možno izvesti v celoti saj smo ob epidemiji virusa Covid – 19 bili priča omejitvenim ukrepom Vlade RS  za preprečevanje širitve virusa. Glede na visoko rizičnost naših vadečih članov smo omejitve zbiranja in vadbe dosledno spoštovali. Člane smo v tem obdobju spodbujali k individualni vadbi v domačem okolju, kot tudi k več gibanja v naravi.

Vadba, ki je bila prekinjena že 16.10.2020 je bila ponovno aktivirana šele 8.3. 2021 in  je potekala pretežno na prostem. Šele po 1.5.2021 smo predvsem v slabem vremenu ponovno vadili v zaprtih prostorih. Na kar treh lokacijah so prostori, ki smo jih imeli najete za vadbo bili uporabljeni za potrebe testiranja in cepljenja Covid bolnikov (Novo mesto, Trebnje, Črnomelj) in smo bili primorani iskati nove lokacije (ŠD Marof v Novem mestu, Telovadnica Kidričeva 2 Trebnje, OŠ Milke Šobar Nataše v Črnomlju). Zaradi izredno slabe epidemiološke slike v Sloveniji, ko je sedemdnevno povprečje dnevnih okužb presegalo 3000, je bila vadba ponovno prekinjena 9.11.2021, tokrat na predlog Strokovnega sveta društva, da bi se zaščitili vadeči člani in preprečilo širjenje okužb.

V sodelovanju z CKZ Črnomelj smo sodelovali pri izvedbi testa hoje na 2 km in sicer 10.9.2021

Za potrebe Vadbene skupine Novo mesto smo nabavili potrebne rekvizite za vadbo, pred tem smo v telovadnici Fizioterapije ZD Novo mesto imeli na razpolago njihovo opremo, v ŠD Marof kamor smo se začasno preselili ustrezne opreme ni bilo na voljo.

Podobno kot v letu 2020 smo tudi letos v času prekinitev vadbe zaradi Corone vse naše člane pozvali k redni telesni vadbi v domačem okolju ter jih v ta namen opremili z ustreznimi navodili, bodisi v elektronski obliki oziroma z brošuro Rehabilitacija koronarnih bolnikov.

Članom smo posredovali tudi internetne povezave do spletnih strani, kjer si lahko ogledajo strokovno demonstracijo primernih vaj za izvajanje v domačem okolju.

Pristopili smo tudi k projektu Koronarnega društva Ilirska bistrica, ki je vadbo za koronarne bolnike posnel in je predvajane na lokalnih televizijskih postajah.

2.   Izobraževanje članov

Zaradi omejitve zbiranja zaradi omejevanja in preprečevanja širjenja virusa Covid 19 so naša predvidena predavanja v letu 2021 bila delno okrnjena, oziroma izvedena preko ZOOM-a:

 • 3.2021 preko ZOOM-a: Prepoznavanje in obvladovanje tesnobe, Jakob Filip Tamše, klinični psiholog in psihoterapevt; v sodelovanju Zveze KDK in Ministrstvom za zdravje
 • 5.2021 preko ZOOM-a: Obrazi prsne bolečine, Luka vitez, dr. med.; v sodelovanju Društva za zdravje srca in ožilja
 • 10.2021 preko ZOOM-a: Srčno popuščanje- kaj moramo vedeti, dr. Renata Okrajšek, dr. med., UKC Ljubljana, Klinika za kardiologijo; v sodelovanju Društva za zdravje srca in ožilja
 • 11.2021 »v živo«: Srce in diabetes, Živa Kavčič Tršinar, dr. med, specialist; v sodelovanju s Zvezo KDK Slovenije.
 • 12.2021 preko ZUMM -a , Vse kar moramo vedeti o srčnih spodbujevalnikih , ga. Ivana Sokolovič, dr. med., specialistka kardiologije, vaskularne in interne medicine iz UKC Maribor; v sodelovanju z društvom Za srce Maribor in Podravje.
 • V letošnjem letu smo uvedli zanimivo in koristno novost »Mesečna govorilna urica z mag. Borisom Krajačičem, med. Srečanje poteka na ZOOM-u praviloma vsak prvi ponedeljek v mesecu. Do sedaj so bila izvedena srečanja:
 • 5.2021 – uvodno srečanje
 • 6.2021 – junijsko srečanje
 • 9.2021 – septembrsko srečanje
 • 10.2021 – oktobrsko srečanje
 • 11.2021 – novembrsko srečanje
 • 12.2021 – decembrsko srečanje

3.   Pohodi in izleti

Tudi pri realizaciji pohodov in izletov smo bili v letu 2021, podobno kot pri rehabilitacijski vadbi, omejeni z vladnimi ukrepi za preprečevanje širitve virusa  Covid 19. Realizirani so tako bili le sledeči :

Destinacija Datum št. udeležencev
Pohod Gornja Težka voda – Mihovo 29.5.2021 25
Drašiči – pohod 19.6.2021 42
Vrhtrebnje z okolico 25.9.2021 29
Pohod na Smuk 25.10.2021 27

4.   Organizirano druženje

Prireditev Datum št. udeležencev
Težka voda, Srečanje članov pohodnikov 29.5.2021 25
Družabno srečanje Drašiči , zaključek pomladanskih aktivnost 19.6.2021 42
Trebnje – srečanje članov pohodnikov 25.9.2021 29
Smuk – srečanje članov pohodnikov 25.10.2021 27

5.   Delovanje strokovnega sveta

Strokovni svet pod vodstvom Mag. Borisa Krajačiča, dr. med.,  je vseskozi bedel nad epidemiološkimi razmerami v prostoru ter usmerjal izvajalce društvenih aktivnosti tako, da ni prihajalo do nevarnih situacij za okužbo vadečih članov. Prav tako je skrbel, da ni prihajalo do kršenja vladnih navodil in priporočil za preprečevanje okužb s Covidom. Takoj po uvedbi aktivnosti cepljenja proti okužbi s SARS – CoV-2 smo vsi člani prejeli tudi  okrožnico predsednika Strokovnega sveta s strokovnim uvodnim nagovorom ter apelom, da se odločimo za edino učinkovito možno zaščite pred Covidom to je cepljenje. Pretežni del članstva se nas je na ta poziv odzval in se cepil, takoj, ko je to bilo mogoče.   Tudi na naših srečanjih vsak prvi ponedeljek v mesecu na ZOOM-u je to bila ena od točk, sicer pa tudi teme na naše »osnovne dejavnosti« niso bile zapostavljene.

6.   Delovanje upravnega odbora

Upravni odbor društva se je v letu 2021 sestal  le enkrat nato pa zaradi epidemije nismo sklicevali sestankov. Kljub temu je delo potekalo kolikor so nam razmere omogočale. Na seje vabimo tudi vodjo našega strokovnega sveta dr. Borisa Krajačiča ter predsednika nadzornega odbora g. Borisa Zajca.

V začetku leta 2021 smo izvedli med člani tudi anketo, ki nam je dala vpogled kaj si člani želijo ter koliko uporabljajo elektronske medije. Glede na to, da je 2/3 članov odgovorilo na našo anketo in od teh jih je polovica vešča tudi z internetom smo se odločili, da zakupimo aplikacijo zoom za eno leto in smo tako še bližje našim članom. Preko interneta bomo lahko v prihodnosti imeli tudi predavanja.

Upravni odbor je bil ravno tako aktiven pri pridobivanju novih sredstev za društvo. Sodelovali smo tudi na občinskih razpisih in bili pri tem uspešni.

V skrbi za večjo varnost naših članov na vadbi, kot tudi na pohodih in izletih, smo v letu 2021 predali v uporab  dva prenosna defibrilatorja  ZOLL AED Plus, ki ju imamo vedno s seboj na naših pohodih.

Vodenje društva je bilo izvedeno izključno s prostovoljnim delom.                                                                         

Predsednica  društva:   Martinka Picelj l.r.