NOVO VODSTVO DRUŠTVA

Vodenje društva koronarnih bolnikov Dolenjske in bele krajine je  po letošnji pomladanski skupščini prevzela Martinka Picelj.

V svojem uvodnem nagovoru je poudarila predvsem sledeče:

Program vseživljenjske rehabilitacije koronarnih bolnikov v društvu temelji na rehabilitacijski vadbi, ki jo pod vodstvom strokovno usposobljenih vaditeljev izvajamo dvakrat tedensko v Šmarjeških Toplicah v dveh težavnostnih skupinah – za težje in lažje koronarne bolnike, kjer se vaje izvajajo sede. Vključuje pripravljalni del- pogovor o počutju , meritve krvnega tlaka in frekvence, ter splošno ogrevanje. Osrednji  del vadbe vključuje vaje za vzdržljivost, vaje za moč in vaje za gibljivost(raztezanje). Vadbo, ki traja eno uro, zaključimo z različnimi tehnikami sproščanja. Enkrat mesečno se člani tudi udeležijo pohoda, kjer ob druženju spoznavajo znamenitosti dolenjske in tudi širše. Pohodov se poleg redno vadečih članov udeležujejo tudi tisti člani, ki zaradi službenih obveznosti ne uspejo obiskovati vadbe med tednom.

Poleg vadbe je društvo organiziralo tudi zdravstvena predavanja s katerimi bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

Ker se zavedamo kako pomembna je vseživljenjska vadba koronarnih bolnikov bomo v jeseni začeli z redno vadbo tudi v Novem mestu in Metliki. Poleg koronarnih bolnikov bi radi v svoje vrste pritegnili tudi njihove svojce, saj je uspešna rehabilitacija bolnikov odvisna tudi od njih, da jih razumejo in sprejmejo prvine zdravega življenjskega sloga, ki jim omogočijo, da svoje zdravje ohranijo in okrepijo.

Novo mesto, 3.5.2017