Predstavili smo se na dnevu odprtih vrat Splošne bolnišnice Novo mesto

Ob mednarodnem dnevu zdravja je Splošna bolnišnica Novo mesto letos drugič zapored organizirala Dan odprtih vrat, na katerem so obiskovalcem predstavili delovanje bolnišnice in njeno sodelovanje z društvi bolnikov in širšo javnostjo.

Med petnajstimi regijskimi društvi bolnikov smo, letos že drugič, sodelovali tudi mi. Obiskovalce smo informirali o našem delovanju, redni vadbi štirih vadbenih skupin tako na Dolenjskem kot v Beli krajini, naših izletih, pohodih in ostalih aktivnostih. Na voljo so bile tudi nove zloženke s programom dela za leto 2018.

Ob 12.00h se je v bolnišnični avli s pol urnim programom vadbe predstavila tudi naša mini ekipa z vaditeljem Manijelom Petrićem in požela veliko zanimanje obiskovalcev.

Po oceni predsednice društva Martinke Picelj je nastop na tovrstnih prireditvah dobrodošel za promocijo društva, kot tudi priložnost za tkanje novih vezi in poznanstev.

 Predsednica Martinka Picelj in Brane Bon, vodja vaditeljev na naši »stojnici«