Pričetek organizirane vadbe v skupini Novo mesto, torek, 9.3.2021

V skladu s sproščanjem omejitev pri izvajanju športne vadbe in rekreacije je ponovno dovoljena tudi samostojna ali vodena individualna športno rekreativna dejavnost ter brezkontaktna športna vadba v skupinah do največ 10 vadečih.

Ta sprostitev nam daje možnost, da vadbo v naših vadbenih skupinah ponovno oživimo. Pri tem smo člani dolžni spoštovati vsa Higienska priporočila za preprečevanje okužb pri izvajanju športne vadbe, ki jih je izdal NIJZ. Kratek povzetek, ki ga je pripravila mag. Lidija Žerdoner, vodja Aktiva vaditeljev pri Zvezi koronarnih klubov in društev Slovenije, smo objavili v prispevku na naši spletni strani pred tem obvestilom.

V Novem mestu bo do nadaljnjega vadba potekala

ob torkih in četrtkih od 17.00 do 18,00 in sicer

na NOVI LOKACIJI, Športna dvorana MAROF, Aneks D  

z Vadbo začnemo v torek, 9.3.2021.

Poleg obstoječih vadečih članov vabimo na vadbo tudi ostale člane, če le vam zdravje in čas to dopuščata.

Veselim se ponovnega srečanja z vami in vas lepo pozdravljam

 

Predsednica društva koronarnih bolnikov

Dolenjske in Bele krajine:

Martinka Picelj l.r.

GSM: 031 777 970