Priporočila za udeležence vadbe koronarnih društev in klubov v zaprtem objektu

 • Na vhodu in izhodu objekta morajo biti nameščeni razkužilniki, priporočljivo tudi na drugih vidnih mestih;
 • Prostore je treba učinkovito prezračiti zlasti pred pričetkom in po zaključku vsake vadbe. V največji možni meri naj se jih prezračuje tudi med vadbo;
 • Pred vstopom v objekt si udeleženec namesti zaščitno masko, ki jo sname samo med vadbo;
 • V športni objekt in na površine je treba vstopati posamezno, na razdalji najmanj 2 m.
 • Ob vstopu v športni objekt si udeleženci umijejo ali razkužijo roke;
 • V garderobo naj vstopajo posamično, in se v njej zadržujejo čim krajši čas;
 • Udeleženci naj ne hodijo na vadbo, če imajo znake akutne okužbe dihal (npr. izcedek iz nosu, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana TT, bolečine v mišicah, izguba vonja, okusa …);
 • Naj ne hodijo na vadbo, če živijo z osebo s potrjeno boleznijo COVID-19, ali jim je bila zaradi tesnega stika z bolnikom s COVID-19 (doma ali drugje) odrejena karantena;
 • Vaditelj mora biti brez znakov simptomov akutne okužbe dihal;
 • Naj bo razpored vadbe različnih skupin pripravljen na način, da se vadbe med seboj časovno ne prekrivajo in se različne skupine vadečih med seboj ne srečajo;
 • Udeleženci naj skrbijo za ustrezno in redno higieno rok ter higieno kihanja in kašljanja ter se izogibajo osebam, ki kažejo znake okužbe dihal;
 • Pred, med in po vadbi naj se vzdržuje zadostna medsebojne razdalje (vsaj 2 metra);
 • Vadeči naj se čim manj dotikajo različnih predmetov in površin, le toliko, kot je potrebno;
 • Krvni tlak naj si vadeči izmerijo doma in poročajo vrednosti vaditelju ob prihodu na vadbo;
 • V primeru težav vadečega med vadbo, mu naj vaditelj izmeri krvni tlak in srčni utrip;
 • Vaditelj naj ima s sabo razkužilo, da si lahko po meritvi razkuži roke, merilec in manšeto merilnika krvnega tlaka;
 • Vadeči naj pridejo na vadbo z vso potrebno opremo in garderobo;
 • Svetujemo uporabo lastnih rekvizitov, po potrebi označenih;
 • Vadeči naj si med sabo ne izmenjujejo predmetov, v kolikor niso člani istega gospodinjstva;
 • Vsak naj ima pri sebi razkužilo, da ga lahko uporabi po potrebi;
 • Naj se ne dotikajo obraza, zlasti ne ust, nosu in oči, preden so roke umite ali razkužene;
 • Sanitarije naj udeleženci uporabljajo posamično, pri tem naj upoštevajo priporočeno medosebno razdaljo, najmanj 2 metra in navodila glede umivanja rok in higiene kašlja;
 • Roke naj si pred vstopom razkužijo in po odhodu iz stranišča umijejo z vodo in milom.
 • Poleg vadečih naj bodo med vadbo prisotne samo osebe, ki morajo biti nujno prisotne za zvedbo vadbe;
 • Po končani vadbi vsak udeleženec odnese vse osebne stvari in odpadno embalažo;
 • Vsi udeleženci naj čim prej zapustijo objekt ter se ne zadržujejo v njem;
 • Po prihodu domov naj si temeljito umijejo roke.

Priporočilo pripravila: Lilijana Žerdoner, mag. zdr. nege,  vodja aktiva vaditeljev ZKDKS

 

 

 

Velenje: 1. 3. 2021