Redno letno srečanje naših vaditeljev

Pred zaključkom letošnje vadbene sezone so se na delovnem sestanku z vodstvom društva – predsednico Martinko Picelj  in podpredsednico Mojco Čemas Stjepanovič srečali tudi naši vaditelji: Laura Muhič, Slavka Somrak, Valerija Turk, Jože Peterlin, Davorin Laznik, Darja Pavlenič, odsotna je bila le Daša Brajkovič Orlič.

Izmenjali so si medsebojne izkušnje o izvajanju vadbe, vaditeljici iz Novega mesta  Laura in Valerija sta predstavili novo vadbo za starejše. Posebej so se posvetili pravilnemu merjenju krvnega tlaka ob vadbi ter ukrepom ob morebitnih zapletih med vadbo. Na koncu so sprejeli naslednje sklepe:

  • potrebno je vzpodbujati člane društva k pohodom in ostalim aktivnostim
  • vsi se zavežemo k iskanju novih vaditeljev
  • če se pri vadečemu prepozna riziko za zdravje, se mu vadba ne dovoli se mu priporoča obisk pri zdravniku.
  • vsi vaditelji, ki imajo defibrilatorje imajo nalogo, da preverijo baterije na svojih AED-jih

Tatjana Gregorič, vodja vaditeljev DKB DBK