TEČAJ TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA Z UPORABO DEFIBRILATORJA

Sobota, 6.4.2019 je bila za našega vodjo strokovnega sveta mag. Borisa Krajačiča, dr. med., kot tudi članico strokovnega sveta mag. Sabino Jakše Hren, dr. med. zares prava delovna sobota. V dopoldanskem času sta izvedla tečaj temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja v Šmarjeških Toplicah, za prijavljene člane iz Dolenjske, v popoldanskem času pa še v Črnomlju, za belokranjski del članstva.

Zanimivega in poučnega tečaja se je udeležilo in pridobilo potrebna znanja 34 naših članov, kar je dobra četrtina članov.

Izvajalcema izobraževanja se je najlepše zahvalila naša predsednica, Martinka Picelj ter posebej poudarila, da sta mag. Borisa Krajačiča, dr. med. in mag. Sabine Jakše Hren, dr. med., svoje delo opravila brezplačno.

Ob dejstvu, da sta za nas žrtvovala tudi prosto soboto, še enkrat zares najlepša hvala, v imenu društva in vseh tečajnikov.

Mag. Sabina Jakše Hren med uvodnim predavanjem…..