V ponedeljek znova pričnemo z vodeno kardiovaskularno rehabilitacijsko vadbo

Spoštovani članice in člani,

vabimo vas, da se nam v sezoni 2023/24 ponovno pridružite na vodeni kardiovaskularni rehabilitacijski vadbi.

Redna rehabilitacijska vadba poteka v telovadnicah, v toplejšem vremenu tudi na prostem in v kombinaciji z nordijsko hojo, trenutno imamo v društvu šest  vadbenih skupin. Člani vadijo praviloma v svojemu bivališču najbližji vadbeni skupini, po želji pa si vadbeno skupino lahko tudi prosto izberejo.

Vadbe bodo potekale od 18. 9. 2023 do 20. 6 2023 po krajih in urnikih:

Novo mesto, Telovadnica  Zdravstvenega doma: Ponedeljek od 19.00 do 20.00 in četrtek od 19.30h do 20.30h

Šmarješke Toplice, Terme Krka, Fitnes center oz. ob lepem  vremenu pri vodnjaku: Ponedeljek in četrtek  od 15.30h  do 16.30h

Metlika,  sejna soba  centra za krepitev zdravja : Ponedeljek in sreda od 18.00h do 19.00h  

Črnomelj, Telovadnica fizioterapije ZD Črnomelj: Torek  in četrtek od  11.ooh do 12.00h  ter od 15.00h  do 16.00h

Šentjernej, dvorana Kobra: Ponedeljek od  15.30h do 16.30h, sreda od 18.00h do 19.00h

Trebnje, OŠ Trebnje – jedilnica: Torek in četrtek od 16.30h do 17.30h 

Zavedamo se, da strošek vadbe lahko predstavlja težavo. Imate možnost, da v tem primeru zaprosite za izredno denarno socialno pomoč, ki je namenjena za kritje izrednih stroškov, ki jih z lastnim dohodkom ali dohodkom družine ni mogoče pokriti. Vlogo vložite na CSD, obrazec je dostopen tudi na internetu, na povezavi:https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=4045

Za dodatne informacije in pomoč se lahko obrnete na Martinko Picelj, predsednico društva.