Vabilo na Občni zbor

Spoštovani !

V  skladu z 19. členom Pravil Društva koronarnih bolnikov Dolenjske in Bele krajine upravni odbor sklicuje redno skupščino društva, ki bo

v četrtek, 23.3. 2017, ob 18.00 uri v seminarski dvorani Šport hotela Otočec.

Za skupščino predlagamo naslednji dnevni red:

 1. Izvolitev organov skupščine
 • Delovno predsedstvo
 • Zapisnikar
 • Verifikacijska komisija
 1. Obravnava in sprejem Zapisnika skupščine z dne ,10.3.2016
 2. Obravnava in potrditev poročila o delu:
 • Upravnega odbora
 • Poročilo o finančnem poslovanju
 • Nadzornega odbora
 1. Obravnava in sprejem Programa dela in Finančnega načrta za leto 2017
  • Sprejem sklepa o višini članarine
  • Sprejem sklepa o višini prostovoljnega prispevka za vadbo
 2. Nadomestne volitve
 3. Razno

Gradivo za skupščino bo članom poslano na elektronsko pošto. Ostalim, ki nimajo elektronskega naslova,  bo razdeljeno na skupščini.

Pod točko 4.1.  dnevnega reda se predlaga, da je članarina za leto 2017 10,00 EUR.

Pod točko 4.2. dnevnega reda:

Mesečni prostovoljni prispevek za vadbo je za člane 10,00 EUR in se plača 2 krat in sicer 1.1. za vadbo do 15.6. v višini 50,00 EUR in 1. septembra za vadbo do 31.12.v višini 40,00 EUR.  Prostovoljni prispevek za vadbo se plača ne glede na prisotnost na vadbi.

Prostovoljni prispevek za vadbo  za nečlane društva je 20,00 EUR na mesec.

Pod točko 5. dnevnega reda:

Predsednik društva je posredoval pismeni odstop s funkcije predsednika društva.

UO predlaga, da skupščina izvoli za predsednico g. Martinko Picelj.

 

Vljudno vabljeni.

Upravni odbor

Predsednik

Bojan Fink l.r.