Vabilo na redno letno skupščino društva, 14. marec 2018

V skladu z 19. členom Pravil Društva koronarnih bolnikov Dolenjske in Bele krajine upravni odbor sklicuje redno skupščino društva,

ki bo po zaključenem predavanju, torej v sredo, 14.3. 2018, ob 18.00 uri v istih prostorih (v srednji predavalnici Višje strokovne šole na Šolskem centru Novo mesto, Šegova ulica 112 ).

Za skupščino predlagamo naslednji dnevni red:

  1. Izvolitev organov skupščine  (delovno predsedstvo, zapisnikar, verifikacijska komisija)
  2. Obravnava in sprejem Zapisnika skupščine z dne 23.3.2017
  3. Obravnava in potrditev Poročil o delu v letu 2017 (poročila Upravnega odbora, Poročilo o finančnem poslovanju, Nadzornega odbora
  4. Sprejem sklepa o višini članarine in o višini prostovoljnega prispevka za vadbo
  5. Obravnava in sprejem Programa dela in Finančnega načrta za leto 2018
  6. Razno

 

Pod točko 4.2. dnevnega reda: mesečni prostovoljni prispevek za vadbo je za člane 10,00 EUR in se plača 2 krat in sicer 1.1. za vadbo do 15.6. v višini 50,00 EUR in 1. septembra za vadbo do 31.12. v višini 40,00 EUR. Prostovoljni prispevek za vadbo se plača ne glede na prisotnost na vadbi.

Gradivo za skupščino bo članom poslano na elektronsko pošto, ostalim, ki nimajo elektronskega naslova bo razdeljeno na skupščini.

Martinka Picelj, predsednica