Vadbena skupina v Črnomlju vse bolj obiskana

V februarju je polno zaživela naša nova vadbena skupina, ki deluje v Črnomlju. Na pot delovanja smo jo pospremili z uvodnim predavanjem mag. Borisa Krajačiča, dr. med., ki je posebej poudaril pomen vodene rehabilitacijske vadbe za koronarne bolnike. Naša prizadevanja – omogočiti vseživljenjsko rehabilitacijo tudi koronarnim bolnikom na območju občin Črnomelj in Semič – je odločno podprlo tudi vodstvo Zdravstvenega doma Črnomelj. Na uvodnem srečanju je bolnike nagovorila direktorica Eva Čemas, prisotna pa je bila tudi vodja Centra za krepitev zdravja Tatjana Gregorič.

Zdravstveni dom Črnomelj skupaj s konzorcijskim partnerjem Zdravstvenim domom Metlika izvaja projekt »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih« , katerega osnovni namen je zmanjševanje neenakosti v zdravju in socialne izključenosti. Cilj njihovega centra za krepitev zdravja – doseči, da ljudje želijo biti zdravi, vedo, kako ostanejo zdravi ter poiščejo pomoč, kadar jo potrebujejo – je tudi naš cilj in veselimo nadaljnjega sodelovanja.

Vadba poteka pod vodstvom fizioterapevtke Valentine Wolf, posebej usposobljene vaditeljice rehabilitacijske vadbe za koronarne bolnike, dvakrat tedensko, ob ponedeljkih in sredah od 19.00 do 20.00 v prostorih Zdravstvenega doma Črnomelj. Pridružite se nam !