Vse življenjska rehabilitacijska vadba koronarnih bolnikov tudi v Šentjerneju

Ustanovitev Društvo koronarnih bolnikov Dolenjske in Bele krajine sega v leto 2015. Osnovni namen društva je izvajanje programa vseživljenjske rehabilitacije koronarnih bolnikov in sekundarne preventive visoko rizičnih oseb za srčno-žilne bolezni. Od vsega začetka obstaja v društvu zavedanje, da bomo uspešni le, če bomo naše aktivnosti čim bolj približali našim članom, to pa pomeni, da postopoma aktiviramo vadbene skupine v čim več krajih širom Dolenjske in Bele krajine.

To ni klasično društvo, pač pa društvo, ki nas v prijetnem druženju uči premagovati tegobe koronarnih bolezni in nam pomaga zmanjševati tveganja. Veliko lažje je to početi skupaj, kot vsak sam doma. Humanitarna in socialna dejavnost temeljita na načelih prostovoljstva, družabništva, skrbi za dobre medčloveške odnose, samopomoči in dobrih delih.

Program vseživljenjske rehabilitacije koronarnih bolnikov v društvu temelji na rehabilitacijski vadbi, ki jo pod vodstvom strokovno usposobljenih vaditeljev izvajamo dvakrat tedensko, praviloma v dveh težavnostnih skupinah – za težje in lažje koronarne bolnike. Vadba vključuje pripravljalni del- pogovor o počutju , meritve krvnega tlaka in frekvence ter splošno ogrevanje. Osrednji del vadbe vključuje vaje za vzdržljivost, vaje za moč in vaje za gibljivost. Vadbo, ki traja eno uro, zaključimo z različnimi tehnikami sproščanja.

Poleg vadbe organiziramo tudi zdravstvena predavanja, redne pohode in izlete.

Zdravstveno preventivna dejavnost društva temelji na strokovno dognanih in splošno sprejetih sodobnih načelih preprečevanja in zdravljenja srčno žilnih obolenj ter rehabilitacije srčnih bolnikov. Pri društvu deluje strokovni svet, v katerega so vključeni kardiologi, fizioterapevti in ostalo strokovno osebje , ki oblikuje strokovne smernice za program društva. Vodi ga mag. Boris Krajačič, dr. med., spec. int. med., kardiologije in vaskularne medicine.

Dejavnost društva se financira iz članarine, ki znaša 10,00 EUR letno, prispevkov članov za vadbo, ki znaša 10,00 EUR mesečno, ter donacij in sponzorstev. Pri financiranju sodelujejo preko razpisov socialnih programov tudi občine iz regije, pomemben delež potrebnih sredstev pa se zagotavlja preko sodelovanja naše zveze (Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije) na razpisih javnih sredstev preko Fondacije FIHO.

V Sloveniji ta oblika doživljenjske rehabilitacijske vadbe poteka že 35 let. 16 društev koronarnih bolnikov je združeno v Zvezo, ki ima trenutno 3856 članov. Organizirana vadba poteka v 143 skupinah v 81 krajih . Društvo koronarnih bolnikov Dolenjske in Bele Krajine je najmlajše med temi društvi in je polnopravni član Zveze od maja 2016. Naša najpomembnejša dejavnost – vodena vadba – trenutno poteka v dveh skupinah v Termah Šmarješke Toplice, v Metliki, Črnomlju, Novem mestu in Trebnjem. Naše društvo ima trenutno 157 članov od tega je skoraj polovica vključena v redno rehabilitacijsko vadbo.

Vadbena skupina vse življenjske rehabilitacije koronarnih bolnikov v Šentjerneju je nastala ob podpori Občine Šentjernej, ki preko razpisa za sofinanciranje socialnovarstvenih in ostalih programov v občini, delno financira njeno delo.

Vadba začnemo z 11. 11. 2019 in bo potekala vsak ponedeljek od 16.00 do 17.00 in četrtek od 17.00 do 18.00 v dvorani poslovnega objekta KOBRA, Levičnikova 2, Šentjernej

Vabimo vse, ki ste koronarni bolniki ali visoko rizične osebe za srčne-žilne bolezni ter svojce, da se pridružite in včlanite v naše društvo.

Predsednica:

Šentjernej, 6.11.2019                                                                                                                  Martinka Picelj,l.r.